Hopp til innholdet

Demand Norges personvernombud

Et personvernombud er en person som er utpekt av en behandlingsansvarlig. Personen har som oppgave å bidra til at den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift.

Demand Norge AS er en offentlig virksomhet og hovedvirksomheten består av monitorering av datainformasjon regelmessig, systematisk og i stor skala.
Demand Norge har derfor opprettet et personvernombud i henhold til Personopplysningslovens artikkel 37

Innsyn, utlevering eller sletting av dine personopplysninger
Dersom du ønsker innsyn, utlevering eller sletting av dine personopplysninger, så kan du henvende deg via vårt kontaktskjema og velg "Annet" under "hva gjelder henvendelsen?"

HENVENDELSER TIL PERSONVERNOMBUDET
Demand Norges personvernombud kan assistere deg dersom du har spørsmål om virksomhetens plikter, eller dersom du ikke har fått tilfredsstillende svar på din henvendelse om innsyn, utlevering og sletting.

Kontaktinfo personvernombud
Juridisk Direktør Leiv Olav Sunde
Epost: personvernombud@demandnorge.no