Jeg har ikke mottatt krav før nå

12th september 2016

Har du abonnement blir faktura sendt til adressen du oppga ved tegning av avtalen og du er selv ansvarlig for å holde den oppdatert.

Ved passering uten avtale sendes faktura til adressen registrert på bilen i Motorvognregisteret som oppdateres jevnlig fra Folkeregisteret.

Jeg mener jeg har betalt passeringen. Hva gjør jeg da?

Da må du ta kontakt med oss så snart som mulig. Finn frem dokumentasjon som kvittering eller bankutskrift hvis du har det, slik at vi kan fremme dette for kreditor for videre behandling.

Jeg har fått grønne lys ved passering

Passerer du bomstasjoner i andre byersteder enn hvor din brikke er utstedt fra kan du i en periode få grønne lys til tross for at din avtale har negativ saldo. Husk at du som kunde er ansvarlig for at din avtale til enhver tid er betalt i henhold til avtalebetingelsene.

Kan dere sende kopi av opprinnelig krav og bilder av passeringer?

Det kan vi. Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet eller pr e-post. Du kan også ta kontakt med oss pr tlf. Oppgi saksnummer, registreringsnummer eller kreditors referanse og ønskede opplysninger vil bli sendt deg pr post eller e-post.

Jeg har AutoPASS brikke

Ta kontakt med din brikkeutsteder. Husk, har du abonnement med forskuddsbetaling er du selv ansvarlig for at avtalen er rettidig betalt.

Det var ikke jeg som var fører av bilen

Hvis du er registrert som eier av bilen i Motorvognregisteret er du ansvarlig for passeringene som foretas uavhengig av hvem som er fører.

Jeg har aldri eid bilen

Hvis du er i tvil om eierforholdet bør du kontakte motorvognregisteret på tlf 06650

Hva gjelder kravet?

Kravet gjelder en eller flere ubetalte fakturaer gjeldene passeringer i bomstasjoner.