Betalingsanmerkning

14th juli 2016

Informasjon om inkassosak på privatperson eller foretak, som benyttes sammen med kredittopplysninger ved vurdering om kredittverdighet ved kredittkjøp eller låneopptak. Betalingsanmerkning oppstår 30 dager etter sendt forliksklage til forliksråd mot privatpersoner og 30 dager etter utsendt betalingsoppfordring for foretak. Privatpersoner får tilsendt et forhåndsvarsel med 14 dagers frist for uttalelse.