Betalingsoppfordring

14th juli 2016

Før inkassator kan sette i gang med rettslig inndriving, må inkassator ha sendt skyldneren en betalingsoppfordring med varsel om at slik inndriving vil bli satt i verk, og at skyldneren må komme med eventuelle innsigelser dersom man mener kravet er uriktig.