Brønnøysundsregistrene

14th juli 2016

Offentlige dataregistre som; Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret, Løsøreregisteret og Ektepakt-registeret