Det var ikke jeg som var fører av bilen

12th september 2016

Hvis du er registrert som eier av bilen i Motorvognregisteret er du ansvarlig for passeringene som foretas uavhengig av hvem som er fører.