Dom

14th juli 2016

Avgjørelse av retten som avslutter saken i en sivil sak. Avgjøres det krav som er fremsatt i en straffesak, avgjøres om tiltalte eller siktede er skyldig i en straffbar handling