Enhetsregisteret

14th juli 2016

Offentlig register som inneholder opplysninger om bedrifter og organisasjoner. Enhetene tildeles et organisasjonsnummer.