Fordring

12th september 2016

Krav eller utestående. I denne sammenheng; Krav på penger.