Fordring

14th juli 2016

Krav eller utestående. I denne sammenheng; Krav på penger.