Foreldelse

14th juli 2016

Når man har en fordring på andre løper det frister på hvor lang tid det kan gå uten at man får betaling. Oversittes fristen faller fordringen bort, fordringen er foreldet. Fristen avbrytes ved erkjennelse av kravet eller rettslige skritt.