Forliksklage

12th september 2016

Skrivelse til forliksrådet med begjæring om megling mellom partene i en sivil sak i hensikt å oppnå enighet mellom partene (forlik). Oppnås ikke enighet, kan forliksrådet avsi dom eller henvise saken til retten.