Forliksmegling

12th september 2016
Megling i forliksrådet mellom partene i en sivil sak i hensikt å oppnå enighet mellom partene (forlik)
Oppnås ikke enighet, kan forliksrådet avsi dom eller henvise saken til retten.