Forliksrådet

12th september 2016

Et organ som består av 3 lekmenn. Organet forsøker i sivile saker å megle mellom partene slik at de kommer til enighet og rettssak unngås har i enkelte mindre saker også dømmende myndighet.