Fravikelse

12th september 2016

Saksøkte (leietaker) blir kastet ut av boligen/lokalene han besitter (tidl: utkastelse).