Garanti

12th september 2016

Kostnader som utenrettslig og rettslig inndrivelse påfører fordringshaver, plikter skyldneren å erstatte. Hvilke gebyrer/kostnader ved fremmedinkasso som kan kreves dekket i forbindelse med utenrettslig inkasso, er regulert av inkassolovens forskrifter. Det er fastsatt maksimalbegrensninger, og det gjelder standardsatser med mindre et annet beløp innenfor maksimalbegrensningene kan dokumenteres. Skyldneren plikter også å erstatte kostnader fordringshaveren har ved egeninkasso. I hvilket omfang omkostninger ved egeninkasso kan belastes skyldneren, er likeledes regulert i inkassolovens forskrifter.