Gjeldsbrev

12th september 2016

Dokument som inneholder erklæring om at man skylder penger.