Gjeldsordning

12th september 2016

En avtale med kreditorene som innebærer en hel eller delvis ettergivelse av gjeld eller en lettelse av lånevilkårene. Vanlig å skille på utenrettslig gjeldsordning, frivillig gjeldsordning og gjeldsordning etter loven.