Gjeldsordningsloven

12th september 2016

Gjeldsordningsloven har som formål å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. Gjeldsordning etter loven kan være aktuelt for privatpersoner (og i noen tilfelle næringsdrivende) som er varig ute av stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Søknad om gjeldsordning fremsettes for namsmannen (lensmann el. byfogd) på det stedet man bor. Namsmannen kan gi nærmere informasjon om ordningen, og bistand til å fylle ut søknadsskjemaet.