Hovedstol

12th september 2016

Betegnelse som angir rest saldo på en fordring/krav unntatt renter og gebyrer.