Hva gjelder kravet?

12th september 2016

Kravet gjelder en eller flere ubetalte fakturaer gjeldene passeringer i bomstasjoner.