Inkasso

12th september 2016

Innkreving av utestående pengekrav – d.v.s. et beløp som er forfalt til betaling, men ikke er betalt.