Jeg har aldri eid bilen

12th september 2016

Hvis du er i tvil om eierforholdet bør du kontakte motorvognregisteret på tlf 06650