Jeg har fått grønne lys ved passering

12th september 2016

Passerer du bomstasjoner i andre byersteder enn hvor din brikke er utstedt fra kan du i en periode få grønne lys til tross for at din avtale har negativ saldo. Husk at du som kunde er ansvarlig for at din avtale til enhver tid er betalt i henhold til avtalebetingelsene.