Jeg har ikke mottatt krav før nå

12th september 2016

Har du abonnement blir faktura sendt til adressen du oppga ved tegning av avtalen og du er selv ansvarlig for å holde den oppdatert.

Ved passering uten avtale sendes faktura til adressen registrert på bilen i Motorvognregisteret som oppdateres jevnlig fra Folkeregisteret.