Jeg har ikke mottatt noe i posten før nå, hvorfor det?

12th september 2016

Har du flyttet uten å melde fra til dine kreditorer er det en risiko for at brev kan bli sendt til feil adresse. Du er selv ansvarlig for å melde adresseendring.