Kassekreditt

12th september 2016

En driftskreditt der det avtales med långiver en øvre grense (limit) for hvor mye en bedrift eller person kan låne. Det betales en provisjon av denne øvre grensen og renter av det beløpet som til enhver tid er trukket på kontoen.