Kreditor

12th september 2016

Den en debitor skylder penger til, gjerne en bank eller den man har handlet på kreditt hos.