Likvitditet

12th september 2016

Betalingsevne. Kan du betale forfalte regninger innen betalingsfristen, er du likvid. I motsatt fall betegnes man som illikvid. En bedrift er likvid i lovens forstand når summen av dens betalingsmidler og verdien av bedriften er større enn dens gjeld.