Namsmyndigheter

12th september 2016

Tingrett og namsmann, beslutter og foretar tvangsfullbyrdelsen.