Prosessfullmektig

12th september 2016

Den som representerer en part i sivile saker, vanligvis en advokat.