Regnskap

12th september 2016

En oversikt over virkelige inntekter og kostnader i en periode, f.eks. år.