Rettsgebyr

12th september 2016
  • En egen sats for beregning av gebyrer som må betales for å få saker behandlet av domstolene. Grunngebyret (1 R) reguleres årlig og er per 01.01.2021 på 1199,-.
  • I sivile søksmål ved tingretten skal det betales 5 ganger rettsgebyret (5 R) når hovedforhandlingen varer i én dag. For lengre hovedforhandlinger øker gebyret suksessivt.
  • I lagmannsretten skal det betales 24 R når hovedforhandlingen varer én dag. Også her øker rettsgebyret suksessivt for lengre hovedforhandlinger.