Rettslig inkasso

12th september 2016

Fordringshaver eller inkassator forholder seg til det offentlige nams- og rettsapparat for tvangsinndrivelse.