Taushetsplikt

12th september 2016

Det gjelder en streng taushetsplikt for en inkassator, dens ansatte og andre hjelpere overfor uvedkommende, om det de i forbindelse med inkassovirksomheten får kunnskap om av personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold. Taushetsplikten er ikke til hinder for at visse opplysninger overlates til lovlig bruk som kredittopplysning under forutsetning av at denne virksomheten drives i samsvar med personregisterloven.