Tilsvar

12th september 2016

Ved skriftlig saksforberedelse betegnelse på det dokument som saksøkte sender som svar på stevningen.
Dokumentet må oppfylle visse formkrav.