Tingrett

12th september 2016

Domstol som er førsteinstans for straffesaker, og for sivile saker hvis de ikke skal behandles i forliksrådet.
Tingretten er også ankeinstans for dommer og forlik i forliksrådet, og kjæremålsinstans for kjennelser og beslutninger i forliksrådet. Tingrettene ble fram til 1.1.2002 kalt enten herreds- eller byretter.