Tvangsauksjon

12th september 2016

Auksjon som Namsmannen avholder som ledd i tvangsinndrivelse av gjeld.