Tvangsgrunnlag

12th september 2016
Før tvangsfullbyrdelse kan kreves må man ha tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlagene deles i tre hovedgrupper:
  1. Lovbestemte krav som for eksempel arveavgift, kommunale avgifter osv.
  2. Krav fastsatt av en domstol.
  3. Krav som bygger på avtale eller gjeldsbrev.