Utlegg

12th september 2016

Sikring av et krav ved utleggspant eller dekning av et krav ved lønnstrekk.