Inkasso

Inkassotjenesten vår omfatter utenrettslig inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

Ved utenrettslig inkasso sender Demand Norge ut betalingsoppfordring på vegne av oppdragsgiver.

Demand Norge forsøker å oppnå kontakt via telefon, SMS og e-post. Samtidig jobber vi alltid systematisk for å finne mulige, frivillige løsninger før saken eventuelt oversendes til rettsapparatet.
Dersom kravet ikke innfris, bringes saken eventuelt inn for rettslig instans, som er forliksrådet eller namsmannen/namsfogd.

Purreservice

Et inkassovarsel sendes etter kravets forfall, og skal ha betalingsfrist på minst 14 dager. Maksimalt gebyr for varselet er satser bestemt av Finansdepartementet, pr. 01.10.2020 er gebyret kr. 35,-.

 

Overvåking

Fakturakrav har en foreldelse på tre år, og gjeldsbrev har en foreldelse på ti år.

Krav hvor det ikke oppnås løsning, vil bli jevnlig vurdert via kredittopplysningsselskapene og andre instanser for endring i økonomisk situasjon.